etusivulle    rekisteröinti    puheajan lataus    puhelutili    palvelut    hinnasto    ohjeet    yritys

Hotcomin access-numero: 013 77 0130

 
   

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 10.02.2010
1. Rekisterinpitäjä:
  Hotcom Oy
Kankurinkatu 4-6,
PL 133, 05801 Hyvinkää
Puh. 019-415182
support@hotcom.fi
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
  Sami Virtanen
Kankurinkatu 4-6,
PL 133, 05801 Hyvinkää
Puh. 019-415182
sami.virtanen@hotcom.fi
3. Rekisterin nimi:
Hotcom asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakassuhteen ylläpito, palveluiden kehittäminen ja mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.
5. Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan ilmoittamat tiedot.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön edellyttämissä rajoissa. Muihin käyttötarkoituksiin tietoja luovutetaan vain tapauskohtaisesti asiakkaan erikseen antamalla luvalla.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
  A) Manuaalinen aineisto:
Henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Sähköisesti tallennetut tiedostot sijaitsevat suojatulla palvelimella Suomessa.
     
 

Copyright © 2006-2018 Hotcom Oy   ●   Rekisteriseloste